top of page

Podmienky Promo akcie

Prevádzkovateľom je spoločnosť Cardberg, s.r.o. so sídlom Dončova 1445/9, 03401 Ružomberok, IČO: 46802185, DIČ: 2023591559.

Užívateľom je používateľ produktu Hotelová Recepcia, ktorý na základe licencie užíva službu na URL adrese www.hotelovarecepcia.sk.

Účel: Formou promo kódov odporučiť produkt Hotelová Recepcia svojim známym a získať odmenu vo výške 50 Eur a 1 ročnú licenciu za cenu polročnej.

Odporučenie a podmienky odmeny

Odmenu za odporučenie je možné získať len za nového registrovaného užívateľa v službe Hotelová Recepcia a nie je možné odporučiť subjektu, ktorý produkt práve využíva a alebo v minulosti využíval.

 

Každý promo kód má unikátne číslo a je nezameniteľný. Promo kódy nie je možné šíriť alebo zdieľať na verejne dostupných stránkach, skupinách, sociálnych sieťach alebo fórach. Promo kód je určený len na priame odporučenie produktu Hotelová Recepcia majiteľovi alebo prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, ktorý produkt doposiaľ nevyužíval alebo práve nevyužíva.

 

Promo kód je nepredajný a nie je možné ho zameniť za finančnú hotovosť alebo refundovať.

 

Promo kód má expiračnú dobu 30 dní. Po tejto dobe ak nebol použitý pri registrácii jeho platnosť sa deaktivuje.

 

Užívateľ má nárok na 3 promo kódy. V prípade, že budú všetky uplatnené po dohode s Prevádzkovateľom obdrží ďalšie.

Odmena za odporučenie bude vyplatená po zaplatení polročnej licencie produktu Hotelová Recepcia novým užívateľom, ktorý pri registrácii uviedol promo kód, ktorý mu bol odporučený Užívateľom, ktorému bol promo kód Prevádzkovateľom pridelený.

 

Vyplatenie odmeny bude na základe vystavenej faktúry – daňového dokladu, za sprostredkovanie predaja produktu Hotelová Recepcia. V prípade, že Užívateľ, ktorý produkt odporučil je nepodnikateľ, odmena bude vyplatená na základe jednorázovej zmluvy o sprostredkovaní.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmenu nevyplatiť ak zistil, že promo kód bol použitý súčasným užívateľom produktu Hotelová Recepcia vo svoj prospech alebo iným špekulatívnym spôsobom kedy sa Užívateľ snažil vytvorením nového konta obísť licenčné podmienky alebo získať výhodu.

 

Uplatnenie promo kódu

Promo kód je možné uplatniť pri registrácii nového užívateľa na adrese https://admin.hotelovarecepcia.sk/registracia v časti Ubytovateľ / Nový ubytovateľ zadaním kódu do poľa Promo kód. Po registrácii nového užívateľa má možnosť využívať produkt Hotelová Recepcia v rámci skúšobnej doby 15 dní. Ak počas alebo tejto doby nový užívateľ zakúpi polročnú licenciu produktu do 24 hodín mu bude Prevádzkovateľom bezplatne predĺžená na obdobie 1 rok.

bottom of page